Dexmedetomidină: Risc crescut de mortalitate la pacienții cu vârsta ≤ 65 ani, internaţi în secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI)


Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin dexmedetomidină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat

  • Studiul SPICE III este un studiu clinic randomizat care a comparat efectul sedării cu dexmedetomidină asupra mortalității din orice cauză cu efectul „standardului de îngrijire obișnuit”, la 3904 pacienți adulți în stare critică, ventilați, din secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI).

  • Dexmedetomidina a fost asociată cu un risc crescut de mortalitate în grupa de vârstă ≤ 65 ani, comparativ cu sedativele alternative (cu un raport al probabilităților de 1,26 și un interval de încredere 95% cuprins între 1,02 și 1,56).

  • Această eterogenitate a efectului asupra mortalității asociate cu vârsta a fost cea mai evidentă la pacienții internați din alte motive decât îngrijirea postoperatorie și a crescut direct proporțional cu scorurile APACHE II și invers proporțional cu vârsta. Mecanismul de acțiune nu este cunoscut.

  • La pacienții mai tineri, aceste constatări trebuie evaluate în raport cu beneficiul clinic preconizat al dexmedetomidinei față de sedativele alternative.

  • Informațiile despre produs, pentru medicamentele care conțin dexmedetomidină, sunt în curs de actualizare, pentru a include o atenționare cu privire la riscul crescut de mortalitate la pacienții din ATI cu vârsta ≤ 65 ani, dovezile și factorii de risc asociați.

 

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță

Medicamentele care conțin dexmedetomidină sunt indicate pentru:

  • sedarea pacienților adulți din secțiile ATI (secțiile de anestezie și terapie intensivă) care necesită un nivel de sedare ce nu depăşeşte în profunzime capacitatea de trezire ca răspuns la stimularea verbală [care corespunde pe Scala Richmond de agitaţie şi sedare (RASS) între 0 şi -3].

  • sedarea pacienților adulți neintubați înaintea și/sau în timpul procedurilor diagnostice sau chirurgicale care necesită sedare, adică sedare procedurală/conștientă.

Studiul SPICE III, sponsorizat de mediul academic, a înrolat 4000 de pacienți din secțiile ATI care necesitau ventilație mecanică; acești pacienți au fost alocați prin randomizare să fie sedați fie cu dexmedetomidină ca sedativ primar, fie cu îngrijirea standard (propofol, midazolam). Deși intervalul-țintă de sedare a corespuns cu un nivel de sedare ușoară (cu scoruri RASS între -2 și +1), au fost permise și niveluri de sedare mai profundă (cu scoruri RASS între -4 și -5). Administrarea dexmedetomidinei a fost menținută în funcție de necesitățile clinice, timp de până la 28 zile după randomizare.1

În total, în analiza privind intenția de tratament au fost incluși 3904 pacienți. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1 de mai jos. Nu s-au constatat diferențe în cadrul studiului în ceea ce privește rata globală a mortalității la 90 zile între grupul tratat cu dexmedetomidină și grupul tratat cu îngrijire standard (propofol, midazolam). Vârsta mediană a pacienților incluși în analiză a fost de 63,7 ani.1

În analize ulterioare, a fost identificată o eterogenitate a efectului tratamentului cu dexmedetomidină.2 În rândul pacienților cu vârsta ≤ 65 ani, s-a observat un risc crescut de mortalitate la 90 zile [raportul probabilităților de 1,26 (IÎ 95% de 1,02-1,56)]. Cu toate că mecanismul de acțiune nu este clar deocamdată, eterogenitatea efectului asupra mortalității asociate cu vârsta a fost cea mai evidentă la pacienții internați din alte motive decât îngrijirea postoperatorie și a crescut direct proporțional cu scorurile APACHE II și invers proproțional cu vârsta.

Tabelul 1: Mortalitatea la 90 zile

 

Dexmedetomidină

n/total (%)

Îngrijire standard

n/total (%)

Total

566/1948 (29,1)

569/1956 (29,1)

Subgrup în funcție de vârstă

 

 

≤ vârsta mediană de 63,7 ani

219/976 (22,4)

176/975 (18,1)

> vârsta mediană de 63,7 ani

347/972 (35,7)

393/981 (40,1)

Informațiile despre produs, pentru medicamentele care conțin dexmedetomidină, sunt în curs de actualizare, pentru a include o atenționare asupra riscului crescut de mortalitate la pacienții din secțiile ATI cu vârsta ≤ 65 ani.

Apel la raportarea de reacţii adverse

Este important să raportaţi orice reacție adversă suspectată asociată cu administrarea medicamentelor care conțin dexmedetomidină către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a

Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportare online la link-ul următor: https://adr.anm.ro/

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţele locale ale deţinătorilor de autorizaţie de punere pe piaţă:

AS KALCEKS

Dr. Iulia Birό

ProductLife Group Romania

Str. Lunii nr 2A, Cluj-Napoca, Romania

ibiro@productlife-group.com

Phone: +40 364 730 401, +40 364 730 402

https://www.kalceks.lv/en/

FRESENIUS KABI ROMANIA

Dr. Narcisa Georgescu

Regulatory Affairs & Vigilance Manager

FRESENIUS KABI ROMANIA

Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 63-69, Et. 8, Sector 1,

011033, Bucureşti, România

farmacovigilenta@fresenius-kabi.com

T +40 21 327-70-60

F +40 21 323-16-23

www.fresenius-kabi.com/ro/

 

Referințe bibliografice

  1. SHEHABI, Yahya, et al. Early sedation with dexmedetomidine in critically ill patients. New England Journal of Medicine, 2019, 380.26: 2506-2517.

  2. SHEHABI, Yahya, et al. Early sedation with dexmedetomidine in ventilated critically ill patients and heterogeneity of treatment effect in the SPICE III randomised controlled trial. Intensive care medicine, 2021, 47.4: 455-466.

Anexă

Lista de medicamente care conțin dexmedetomidină în România:

Denumirea

Companie

Persoana de contact din

Dexmedetomidină
KALCEKS 100
micrograme/ml concentrat
pentru soluție perfuzabilă

AS KALCEKS - Letonia

Persoană de contact la nivel
național:

Dr. Iulia Birό
ProductLife Group Romania
Str. Lunii nr 2A, Cluj-
Napoca, România
E-mail:
ibiro@productlife-
group.com sau

safety@elc-group.com
Tel.: +40 364 730 401,
+40 364 730 402

Dexmedetomidină Kabi 100
micrograme/ml concentrat
pentru soluție perfuzabilă

FRESENIUS KABI
ROMANIA SRL

Persoană de contact la nivel
național:

Dr. Narcisa Georgescu
Regulatory Affairs &
Vigilance Manager

FRESENIUS KABI
ROMANIA

Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 63-
69, Et. 8, Sector 1,
011033, Bucureşti, România

E-mail:
farmacovigilenta@fresenius-kabi.com

Tel.: +40 21 327-70-60
Fax: +40 21 323-16-23