Informare
referitor la CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN
(EPC – european professional card)

Data: 14/12/2016

CE ESTE CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN?

Începând cu 18 ianuarie 2016, este obligatorie transpunerea în legislația Statelor Membre a Directivei 2005/36/CE actualizate, referitor la recunoașterea calificărilor profesionale, și anume introducerea cardului profesional european (CPE) pentru un număr de cinci profesii reglementate: farmacist, asistent medical generalist, ghid montan, fizioterapeut, agent imobiliar.
Conform preambulului Directivei, utilizarea cardului profesional european va aduce o valoare adăugată pentru consolidarea pieței interne și facilitarea liberei circulații a profesioniștilor.
Scopul cardului profesional european este de a simplifica procesul de recunoaștere și de a genera reduceri de costuri și eficiență în funcționare, în beneficiul profesioniștilor și al autorităților competente.

Informare referitor la Cardul Profesional European