Noutati
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii
privind riscul de aparitie a cetoacidozei diabetice pe parcursul tratamentului cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoza (inhibitori SGLT2): canagliflozin, dapagliflozin si empagliflozin
Data: 30/06/2015

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,
Companiile AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim și Janssen-Cilag International N.V. doresc să vă aducă la cunoştinţă informații privind riscul de apariție a cetoacidozei diabetice pe parcursul tratamentului cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (inhibitori SGLT2):
 
Rezumat
  • Cazuri grave, uneori cu risc vital, de cetoacidoză diabetică, au fost raportate la pacienți aflați în tratament cu inhibitori SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin sau empagliflozin) pentru diabet zaharat de tip 2.
  • Într-un număr de astfel de raportări, tabloul cetoacidozei diabetice a fost atipic, incluzând doar o creștere moderată a glicemiei. Această manifestare atipică a cetoacidozei la pacienți cu diabet zaharat poate întârzia diagnosticul și tratamentul.
  • Atunci când prezintă simptome de acidoză, pacienții aflați în tratament cu inhibitori SGLT2 trebuie testați pentru identificarea cetonelor din sânge,  pentru a preveni întârzierea diagnosticării și gestionarea tratamentului .
  • S-au raportat cazuri de cetoacidoză diabetică și la pacienți cu diabet zaharat de tip 1 cărora li s-au administrat inhibitori SGLT2. Pe această cale se reaminteşte medicilor prescriptori că diabetul zaharat de tip 1 nu este o indicație aprobată pentru această clasă de medicamente.
 

Prezenta comunicare este transmisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).


Informații suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective

Cazuri grave de cetoacidoză diabetică, uneori cu risc vital,  s-au raportat la pacienți aflați în tratament cu inhibitori SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin sau empagliflozin) pentru diabet zaharat de tip 2, majoritatea cazurilor necesitând spitalizare. Dintre acestea, aproape o jumătate au apărut pe parcursul primelor două luni de tratament. O treime dintre aceste cazuri au legătură cu utilizarea în afara indicaţiilor terapeutice autorizate (“off-label” ) la pacienți cu diabet zaharat de tip 1. În unele cazuri, cu puțin timp înainte sau în același timp cu instalarea cetoacidozei, pacienții au prezentat deshidratare, scăderea  aportului alimentar, scădere în greutate, infecții, intervenţii chirurgicale, vărsături, scăderea dozei de insulină sau controlul ineficient al diabetului. Într-un număr de cazuri au fost raportate creșteri atipice, moderate  ale glicemiei sau valori glicemice sub 14 mmol/l (250 mg/dl), iar într-un alt caz s-a raportat hipoglicemie. Cazuri de cetoacidoză au mai fost raportate și la scurt timp după întreruperea tratamentului cu inhibitori SGLT2.

Nu este stabilit mecanismul de bază al cetoacidozei diabetice asociate cu inhibitorii SGLT2.  De obicei, cetoacidoza diabetică apare atunci când nivelul de insulină este prea scăzut. Cetoacidoza diabetică  apare mai ales la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 și este însoțită de obicei de creșteri ale concentrației serice de glucoză (>14 mmol/l). Cu toate acestea, într-un număr de cazuri descris mai sus, valorile glicemiei au fost doar ușor crescute, în contrast cu cazurile tipice de cetoacidoză diabetică.

Medicii prescriptori trebuie să informeze pacienții în legătură cu semnele și simptomele cetoacidozei metabolice (cum sunt: amețeală, vărsături, pierderea apetitului, dureri abdominale, senzație de sete intensă, dispnee, stare de confuzie, stare neobișnuită de oboseală și somnolență) și să-i sfătuiască să solicite imediat asistență medicală dacă prezintă aceste semne si simptome. 

Se recomandă ca, atunci când prezintă semne si simptome de acidoză metabolică, pacienții tratați cu inhibitori SGLT2 să fie evaluați pentru depistarea cetoacidozei, pentru a preveni întârzierea diagnosticării și pentru gestionarea tratamentului. Dacă se suspectează prezența cetoacidozei, trebuie întrerupt tratamentul cu inhibitori SGLT2. Dacă se confirmă prezența cetoacidozei, trebuie luate măsurile corespunzătoare de corectare a acesteia şi trebuie monitorizată concentrația glucozei în sânge.

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) investighează în continuare riscul de apariție a cetoacidozei diabetice cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (inhibitori SGLT2). Orice nouă informație va fi comunicată cu promptitudine.

Apel la raportarea reacţiilor adverse suspectate
Este important să raportaţi apariţia oricăror reacţii adverse suspectate, asociate cu administrarea inhibitorilor SGLT2, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul „Fișei pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă trimisă către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1,
011478 - Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 0757 117 259
e-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă, la datele de contact din anexă.
 

Coordonatele de contact ale reprezentanţei locale a Deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă
 

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare referitoare la această comunicare sau la utilizarea medicamentelor inhibitori SGLT2 în condiţii de siguranţă şi eficacitate, vă rugăm să contactaţi reprezentanţele locale ale deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru medicamentele enumerate în Anexă.
 
 

Pentru informaţiile complete de prescriere, vă rugăm să consultați Rezumatul caracteristicilor produsului pentru medicamentele INVOKANA (canagliflozin), VOKANAMET (canagliflozin/metformin), FORXIGA (dapagliflozin), XIGDUO (dapagliflozin/metformin), JARDIANCE (empagliflozin), SYNJARDY (empagliflozin/metformin) la următoarele adrese web:
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfregister.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/
 
 

Cu deosebită stimă,
 

AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim și Janssen-Cilag International N.V
 

 
Anexă - Lista medicamentelor care constituie subiectul acestei Comunicări directe către profesioniștii din domeniul sănătății și datele de contact ale reprezentanței locale a deținătorilor de autorizații de punere pe piață.

Anexă
Denumirea comercială, concentraţia,
forma farmaceutică
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Comercializat în România Datele locale de contact privind farmacovigilenţa
FORXIGA (dapagliflozin)
5 mg comprimate filmate
10 mg comprimate filmate
Bristol-Myers Squibb/Astra Zeneca EEIG - Marea Britanie Da AstraZeneca Pharma SRL
Str. Menuetului nr. 12, Bucharest Business Park, Corp D, etaj 1,
013713 - București, România
Tel: +4 021 317 60 41; Fax: +4 021 317 60 55
Email: farmacovigilenta@astrazeneca.com; informatie.medicala@astrazeneca.com
XIGDUO (dapagliflozin/metformin)
5 mg/850 mg comprimate filmate
AstraZeneca AB, Suedia Nu AstraZeneca Pharma SRL
Str. Menuetului nr. 12, Bucharest Business Park, Corp D, etaj 1,
013713 - București, România
Tel: +4 021 317 60 41; Fax: +4 021 317 60 55
Email: farmacovigilenta@astrazeneca.com; informatie.medicala@astrazeneca.com
JARDIANCE (empagliflozin)
10 mg comprimate filmate
25 mg comprimate filmate
Boehringer Ingelheim International GmbH, Germania Nu Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG VIENA, Sucursala București
Metropolis Center, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97
010627 - București, România
Telefon urgență: 021.302.28.00; Fax: 021.302.28.01
e-mail: info@buc.boehringer-ingelheim.com
SYNJARDY (empagliflozin/metformin)
5 mg/850 mg comprimate filmate
5 mg/1000 mg comprimate filmate
12,5 mg/850 mg comprimate filmate
12,5 mg/1000 mg comprimate filmate
Boehringer Ingelheim International GmbH, Germania Nu Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG VIENA, Sucursala București
Metropolis Center, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97
010627 - București, România
Telefon urgență: 021.302.28.00; Fax: 021.302.28.01
e-mail: info@buc.boehringer-ingelheim.com
INVOKANA (canagliflozin)
100 mg comprimate
300 mg comprimate
Janssen-Cilag International N.V., Belgia Nu Johnson&Johnson Romania SRL
Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, Clădirea A2, Etaj 5, Sector 1, Bucureşti, România
Telefon: 021.207.18.00; Fax: 021.207.18.04
e-mail: safetyjc-romania@its.jnj.com
VOKANAMET (canagliflozin/metformin)
50 mg/850 mg comprimate filmate
50 mg/1000 mg comprimate filmate
150 mg/850 mg comprimate filmate
150 mg/1000 mg comprimate filmate
Janssen-Cilag International N.V., Belgia Nu Johnson&Johnson Romania SRL
Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, Clădirea A2, Etaj 5, Sector 1, Bucureşti, România
Telefon: 021.207.18.00; Fax: 021.207.18.04
e-mail: safetyjc-romania@its.jnj.com
NOUTATI