Noutati
COMUNICARE CATRE PROFESIONIŞTII DIN DOMENIUL SANATATII
Substantele de contrast care contin gadolinium: recomandari actualizate ca urmare a reevaluarii informatiilor privind acumularea de gadolinium in tesutul cerebral si în alte tesuturi
Data: 21/12/2017


Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), companiile enumerate în anexă doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat
 • O analiză efectuată de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a confirmat faptul că în țesutul cerebral se acumulează cantități mici de gadoliniu după utilizarea substanțelor de contrast care conţin gadoliniu.
 • La substanțele de contrast cu ligand liniar care conţin gadoliniu, a fost observată o acumulare mai importantă de gadoliniu în creier, comparativ cu substanţele de contrast cu liganzi macrociclici.
 • Până în prezent, nu există dovezi privind afectarea pacienților ca urmare a acumulării de gadoliniu în creier, indiferent de tipul substanței de contrast.
 • Deoarece nu se cunosc riscurile pe termen lung asociate acumulării de gadoliniu în țesutul cerebral, EMA a recomandat suspendarea autorizațiilor de punere pe piață în UE pentru substanțele de contrast cu ligand liniar și administrare intravenoasă, cu excepția acidului gadoxetic și a acidului gadobenic, care vor rămâne disponibile doar pentru utilizare în imagistica hepatică.
 • În acest sens, Comisia Europeană (CE) a emis în data de 23 Noiembrie 2017 o decizie cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aplicabilă în toate statele membre ale UE, iar Autorităţile Naţionale Competente (în România – ANMDM) vor modifica şi suspenda autorizaţiile de punere pe piaţă, după caz, conform condiţiilor stabilite prin Decizie.
 • Pentru medicamentele pentru care s-a decis suspendarea autorizaţiei de punere pe piaţă dar pentru care se va stabili că sunt de importanţă critică în România, suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă poate fi amânată, fără a depăşi 12 luni de la data adoptării Deciziei CE.
 • Decizia ANMDM referitoare la oportunitatea amânării suspendării autorizaţiei de punere pe piaţă pentru medicamentele menţionate în Anexa IB a Deciziei CE va fi făcută publică în perioada imediat următoare, pe website-ul instituţiei (www.anmdm.ro).1
 • Substanțele de contrast care conțin acid gadopentetic vor continua să fie disponibile numai pentru administrare intraarticulară.
 • De asemenea, vor rămâne disponibile toate substanțele de contrast cu liganzi macrociclici și administrare intravenoasă și intraarticulară.
 • Profesioniştii din domeniul sănătăţii vor utiliza substanțele de contrast care conțin gadoliniu numai în situația în care informațiile esențiale pentru stabilirea diagnosticului nu pot fi obținute fără substanţă de contrast.
 • Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să utilizeze întotdeauna cea mai mică doză posibilă pentru îmbunătățirea suficientă a vizibilității, în vederea stabilirii diagnosticului.
Prezentare generală a recomandărilor privind substanțele de contrast care conțin gadoliniu autorizate în UE
Substanța de contrast Tipul liganzilor (calea de administrare) Situația autorizaţiei de punere pe piață*
Artirem/Dotarem/Dotarem Arthro
(acid gadoteric)
macrociclic (intra-articular) menţinută
Dotarem (acid gadoteric)† macrociclic (i.v.) menţinută
Gadovist (gadobutrol) macrociclic (i.v.) menţinută
Magnevist (acid gadopentetic) liniar (intra-articular) menţinută
Magnevist (acid gadopentetic)‡ liniar (i.v.) suspendată
Multihance (acid gadobenic) liniar (i.v.) restricţionată doar la utilizare în imagistica hepatică
Omniscan (gadodiamidă) liniar (i.v.) suspendată
Optimark (gadoversetamidă) liniar (i.v.) suspendată
Primovist (acid gadoxetic) liniar (i.v.) menţinută §
Prohance (gadoteridol) macrociclic (i.v.) menţinută
* Pentru produsele ale căror autorizații sunt menținute, au fost actualizate Informațiile despre medicament.
† În plus, medicamentele generice respective (Cyclolux, Dotagita, Dotagraf, Dotamulti, Dotaspin, DotaVision, Gadoteerzuur Guerbet Gadotersäure Sanochemia).
‡ În plus, medicamentele generice respective (Gadocon, Gadolan, Gadopent, Gadopentat, Gadopur, Gadothek, Magnegita, Magnetolux, Magnevision, Magnograf, MR-Lux).
§ Acidul gadoxetic este indicat numai pentru diagnosticul imagistic al leziunilor hepatice.


Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective

O evaluare cuprinzătoare realizată de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a oferit dovezi convingătoare privind acumularea de gadoliniu în creier, după utilizarea intravenoasă a substanțelor de contrast care conțin gadoliniu pentru investigarea imagistică prin rezonanță magnetică (IRM). Existența depozitelor de gadoliniu din creier a fost confirmată de studii care măsoară concentrațiile de gadoliniu prin spectrofotometrie de masă și prin creșterea intensității semnalului în țesutul cerebral observate în IRM.
La substanțele de contrast cu ligand liniar care conţin gadoliniu a fost observată o acumulare mai importantă de gadoliniu în creier, comparativ cu substanţele de contrast cu liganzi macrociclici.
Nu există dovezi privind afectarea pacienților și nu au fost asociate efecte neurologice adverse, cum ar fi tulburări cognitive sau de mișcare, cu administrarea niciunei substanțe de contrast care conține gadoliniu. Cu toate acestea, riscurile pe termen lung asociate acumulării de gadoliniu în creier nu sunt cunoscute, iar datele de siguranță corespunzătoare sunt limitate.
Având în vedere toate datele disponibile, inclusiv informații privind acumularea de gadoliniu în alte țesuturi, precum și opinii ale grupurilor de experți, EMA a emis recomandări pentru a preveni orice risc asociat cu depunerea gadoliniului în creier.
Se vor suspenda, prin urmare, autorizațiile de punere pe piață pentru substanțele de contrast intravenoase cu ligand liniar care conțin gadodiamidă, gadoversetamidă, precum și substanțele de contrast intravenoase cu ligand liniar care conțin acid gadopentetic.
EMA a considerat că raportul beneficiu-risc pentru două substanțe de contrast cu ligand liniar cu administrare intravenoasă care conțin acid gadoxetic sau acid gadobenic, este favorabil numai pentru utilizarea în imagistica hepatică. Acestea sunt preluate de ficat și se utilizează pentru a vizualiza leziuni hepatice vasculare, în special în imagistica cu fază întârziată, în care nu sunt adecvate alte substanțe de contrast. Prin urmare, autorizația de punere pe piață a acidului gadoxetic pentru examinarea hepatică este menținută, în timp ce autorizația pentru acidul gadobenic se restricționează la investigațiile imagistice hepatice.
Formularea intraarticulară a acidului gadopentetic este menținută deoarece doza de gadoliniu utilizată pentru injecțiile în articulaţii este scăzută și nu este probabil ca pacienții să aibă nevoie de injecții repetate.
Toate substanțele de contrast cu liganzi macrociclici analizate - gadobutrol, acid gadoteric și gadoteridol - vor rămâne autorizate pentru indicațiile actuale.
Deoarece acumularea gadoliniului poate apărea în cazul tuturor substanțelor de contrast care conțin gadoliniu, profesioniștii din domeniul sănătății vor utiliza aceste substanțe de contrast numai în situația în care informațiile esențiale pentru stabilirea diagnosticului nu pot fi obținute fără imagistică îmbunătățită și cele mai mici doze care oferă îmbunătățirea suficientă a vizibilității în stabilirea diagnosticului. Au fost actualizate în consecinţă informațiile de prescriere pentru substanțele de contrast care conțin gadolinium care se mențin pe piață.

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea substanțelor de contrast care conțin gadolinium către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Raportează o reacţie adversă.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu Nr. 48,
Sector 1, 011478 - Bucureşti,
România
Fax: +4 021 316 34 97
Tel: + 4 021 317 11 02
E-mail: adr@anm.ro


Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţele locale ale deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:

Denumire medicament DAPP Email farmacovigilență România Telefon de contact Fax
Gadovist Bayer Pharma AG, Germania pharmacovigilance_romania@bayer.com 021 528 59 09
0723 505 648

 
Magnevist Bayer Pharma AG, Germania pharmacovigilance_romania@bayer.com 021 528 59 09
0723 505 648

 
Primovist Bayer Pharma AG, Germania pharmacovigilance_romania@bayer.com 021 528 59 09
0723 505 648

 
Multihance Bracco Imaging S.p.A.,Italia pharmacovigilance@ewopharma.ro 021 260 13 44 021 202 93 27
Optimark Mallinckrodt Deutschland GmbH - Germania axentelidia@gmail.com apostol.doina4@gmail.com 0722404737;
0726 255 782

 
Omniscan GE Healthcare AS, Norvegia
 
021 301 74 74 021 301 74 75


Anexa - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață
Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Reprezentanța locală Denumirea comercială DCI/Concentraţie Forma farmaceutică Calea de administrare
Bayer Pharma AG, Germania

 
S.C. BAYER S.R.L. România
Adresă: Șos. Pipera, Nr. 42,
Etajele 1,16 și 17, Sector 2, Bucureşti,
Cod 020112, România
Tel birou: + 40 21 528 59 09
Mobil: 40 723 505 648
E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com


Informații suplimentare: medical-info-ro@bayer.com
Gadovist Gadobutrol 604,72mg/ml (1,0 mmol/ml) soluție injectabilă intravenoasă
Bayer Pharma AG, Germania S.C. BAYER S.R.L. România
Adresă: Șos. Pipera, Nr. 42,
Etajele 1,16 și 17, Sector 2, Bucureşti,
Cod 020112, România
Tel birou: + 40 21 528 59 09
Mobil:+ 40 723 505 648
E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com


Informații suplimentare: medical-info-ro@bayer.com
Magnevist Acid gadopentetic 469,01 mg/ml (0,5 mmol/ml) soluție injectabilă intravenoasă (restricționat la administrare intraarticulară)
Bayer Pharma AG, Germania S.C. BAYER S.R.L. România
Adresă: Șos. Pipera, Nr. 42,
Etajele 1,16 și 17, Sector 2, Bucureşti,
Cod 020112, România
Tel birou: + 40 21 528 59 09
Mobil:+ 40 723 505 648
E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com


Informații suplimentare: medical-info-ro@bayer.com
Primovist Acid gadoxetic, 0,25 mmol/ml soluție injectabilă intravenoasă
Bracco Imaging S.p.A., Italia Ewopharma AG - Romania
Adresă: Bd.Primăverii nr.19-21,
Scara B, Etaj 1, Sector 1
011972 – Bucureşti, România
Telefon: 021 260 13 44
Fax: 021 202 93 27
E-mail: pharmacovigilance@ewopharma.ro
Multihance Acid gadobenic
0,5 M
soluție injectabilă intravenoasă (restricționat la imagistică hepatică)
Mallinckrodt Deutschland GmbH - Germania SC Art Promopharm SRL
Adresă: Str. Donath nr. 38, Bl. P3, Ap. 29,
Cluj-Napoca
Telefon / Fax:
0722404737;
0726 255 782
E-mail: axentelidia@gmail.com,
apostol.doina4@gmail.com
Numele persoanei de contact: Dr. Axente Lidia,
Farm.Apostol Doina
Optimark Gadoversetamidă
500 µmol/ml
soluție injectabilă intravenoasă
(suspendat)
GE Healthcare AS, Norvegia A&D Pharma Marketing & Sales Services
Str. Ciobanului nr. 133, Mogoşoaia, Jud. Ilfov
Cod poştal 077135, România
Tel +4021 301 74 74
Fax +4021 301 74 75
Omniscan Gadodiamidă
0,5 mmoli/ml
soluție injectabilă Intravenoasă
(suspendat)
1 Text inserat după adoptarea Deciziei CE C(2017) 7941 final, din 23.11.2017
NOUTATI