Noutati
Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății
ADENURIC (febuxostat): risc crescut de deces din cauză cardiovasculară şi mortalitate din toate cauzele la pacienţii trataţi cu febuxostat în cadrul studiului CARES
Data: 27/06/2019

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), compania, Menarini International Operations Luxembourg S.A. doreşte să vă informeze cu privire la următoarele:
Rezumat
  • Într-un studiu clinic de fază IV (studiul CARES), la pacienţii cu gută şi antecedente de boală cardiovasculară majoră, s-a constatat un risc semnificativ crescut în ceea ce priveşte mortalitatea din toate cauzele şi decesul din cauză cardiovasculară, la pacienţii trataţi cu febuxostat în comparaţie cu pacienţii trataţi cu alopurinol.
  • Pentru pacienţii cu boală cardiovasculară majoră preexistentă (de exemplu, infarct miocardic, accident vascular cerebral sau angină pectorală instabilă) tratamentul cu febuxostat trebuie evitat, cu excepția cazului în care nu există alte opţiuni de tratament adecvate.
Informații suplimentare referitoare la problema de siguranţă Febuxostat este un inhibitor selectiv, nepurinic al xantin-oxidazei care prezintă activitate anti-hiperuricemică prin reducerea formării de acid uric.

În doze de 80 mg şi 120 mg, febuxostat este indicat pentru tratamentul hiperuricemiei cronice în cadrul afecţiunilor în care depunerea de uraţi a avut deja loc (inclusiv antecedente sau prezenţa de tof gutos şi/sau artrită gutoasă).

În plus, febuxostat de 120 mg este indicat pentru prevenirea şi tratarea hiperuricemiei la pacienții adulți care efectuează chimioterapie pentru boli maligne hematologice cu risc intermediar spre ridicat de sindrom de liză tumorală (SLT).

Studiul CARES

Studiul de fază IV CARES (Siguranţa cardiovasculară a febuxostat şi alopurinol la pacienţii cu gută şi comorbidităţi cardiovasculare) (TMX-67_301) a fost un studiu de non-inferioritate multicentric, randomizat, în regim dublu-orb efectuat în S.U.A., Canada şi Mexic pentru a evalua siguranţa cardiovasculară a febuxostat şi alopurinol la subiecţii cu gută şi comorbidităţi cardiovasculare majore. Peste 6.000 de pacienţi au fost recrutaţi pentru a compara rezultatele cardiovasculare la utilizarea febuxostat faţă de alopurinol.

Criteriul final principal de evaluare în cadrul studiului CARES l-a reprezentat durata până la prima apariţie a evenimentelor adverse cardiovasculare majore (MACE - major adverse cardiovascular events), un criteriu compus reprezentat de infarct miocardic (IM) non-letal, accident vascular cerebral non-letal, deces din cauză cardiovasculară şi angină pectorală instabilă cu revascularizare coronariană de urgenţă. Criteriile finale (primare şi secundare) au fost analizate conform evaluării pentru populația aflată în intenţie de tratament (ITT - intention-to-treat) incluzând toţi subiecţii care au fost randomizaţi şi au primit cel puţin o doză din medicaţia studiului dublu-orb.

În total, 56,6% dintre pacienţi au întrerupt prematur tratamentul studiului şi 45% dintre pacienţi nu au finalizat toate vizitele studiului. În total, 6.190 de pacienţi au fost urmăriţi în medie timp de 32 de luni şi durata medie a expunerii a fost de 728 de zile pentru pacienţii din grupul febuxostat (n=3.098) şi 719 zile în grupul alopurinol (n=3.092).

Criteriul final principal de evaluare MACE a apărut în procente similare în grupurile de tratament cu febuxostat şi alopurinol (10,8% faţă de 10,4% dintre pacienţi; risc relativ [RR] 1,03; interval de încredere [IÎ] de 95% bilateral 0,87-1,23).

La analiza componentelor separate ale MACE (criteriul final secundar), rata deceselor din cauze cardiovasculare a fost semnificativ mai mare la utilizarea febuxostat faţă de alopurinol (4,3% faţă de 3,2% dintre pacienţi; RR 1,34; IÎ de 95% 1,03-1,73). Ratele celorlalte evenimente MACE au fost similare în grupurile febuxostat şi alopurinol, adică IM non-letal (3,6% faţă de 3,8% dintre pacienţi; RR 0,93; IÎ de 95% 0,72-1,21), accident vascular cerebral non-letal (2,3% faţă de 2,3% dintre pacienţi; RR 1,01; IÎ de 95% 0,73-1,41) şi revascularizare urgentă datorită anginei pectorale instabile (1,6% faţă de 1,8% dintre pacienţi; RR 0,86; IÎ de 95% 0,59-1,26). Rata mortalităţii din toate cauzele a fost, de asemenea, semnificativ mai mare la utilizarea febuxostat faţă de alopurinol (7,8% faţă de 6,4% dintre pacienţi; RR 1,22; IÎ de 95% 1,01-1,47), care a fost, în principal, determinată de rata mai mare a deceselor din cauze cardiovasculare în acel grup.

Studiul FAST

În Europa, studiul faza IV FAST (Febuxostat vs Allopurinol Streamlined Trial) a fost solicitat de către autorităţile de reglementare pentru a evalua siguranţa febuxostat în comparaţie cu alopurinol la pacienţii cu hiperuricemie cronică simptomatică şi factor de risc cardiovascular. În prezent, studiul este în derulare şi se preconizează că rezultatele vor fi disponibile în al doilea trimestru din 2020.

Rezumatul caracteristicilor produsului şi Prospectul pentru pacient vor fi actualizate astfel încât să reflecte rezultatele studiului CARES şi să includă recomandări specifice pentru cei care prescriu medicamentul.

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48,
Sector 1, Bucureşti, 011478- RO, România
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +40 213 163 497
E-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro


Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:

BERLIN-CHEMIE A.MENARINI SRL
Floreasca Business Park, Calea Floreasca 169A
corp A, etaj 7, sector 1,
Bucuresti, 014459
Tel: +4 021 232 34 32,
Fax: +4 021 233 08 26
E-mail:romania@berlin-chemie.com


Coordonatele de contact ale reprezentanței locale a Deținătorului de autorizație de punere pe piață

Dacă aveţi întrebări sau doriţi informații suplimentare, vă rugăm să contactaţi Departamentul Medical al companiei la datele de contact de mai sus.

Referinţe:

[1] White WB, Saag KG, Becker MA, et al. CARES investigators. Cardiovascular safety of febuxostat or allopurinol in patients with gout. NEngl J Med. 2018;378(13):1200–1210.

[2] MacDonald TM, Ford I, Nuki G, Mackenzie IS, De Caterina R, Findlay E, et al. Protocol of the Febuxostat versus Allopurinol Streamlined Trial (FAST): a large prospective, randomised, open, blinded endpoint study comparing the cardiovascular safety of allopurinol and febuxostat in the management of symptomatic hyperuricaemia. BMJ Open 2014;4(7):e005354.
NOUTATI