Noutati
Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății
Benlysta (belimumab): Creşterea riscului de apariţie a reacțiilor adverse psihiatrice grave (depresie, ideaţie suicidară sau comportament suicidar ori autovătămare)
Data: 16/04/2019

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, compania GlaxoSmithKline (Ireland) Limited doreşte să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat:
  • Creşterea riscului de apariţie a reacțiilor adverse psihiatrice grave (depresie, ideaţie suicidară sau comportament suicidar, inclusiv cazuri de suicid sau autovătămare) a fost observată în studiile clinice, la pacienţii cu lupus sistemic eritematos (LES) cărora li s-a administrat belimumab în asociere cu terapia standard. Sunt incluse aici şi rezultatele recent obţinute, la un an de zile, ale studiului (BEL115467), randomizat, dubluorb, controlat placebo, privind 4.003 de pacienţi înrolaţi cu LES.
  • Medicii prescriptori trebuie să evalueze cu atenţie riscul de depresie, ideaţie suicidară sau comportament suicidar ori autovătămare, luând în considerare antecedentele patologice personale ale pacientului şi starea psihică actuală, înainte de iniţierea tratamentului cu Benlysta.
  • Medicii prescriptori trebuie să monitorizeze pacientul pentru depistarea de simptome noi asociate acestor riscuri, pe întreaga durată a tratamentului.
  • Medicii prescriptori trebuie să sfătuiască pacienţii și aparţinătorii acestora să solicite imediat asistenţă medicală în cazul apariţiei sau agravării episoadelor de depresie, ideaţie suicidară sau comportament suicidar ori autovătămare.
Informaţii referitoare la problema de siguranţă

Medicamentul Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienţii adulţi cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu prezență de autoanticorpi și un grad înalt 2/3 de activitate a bolii (de exemplu prezență de anticorpi anti-ADNdc şi concentrații scăzute de complement seric) în ciuda terapiei standard.

Depresia este menţionată ca reacţie adversă în Rezumatul caracteristicilor produsului.

La solicitarea autorităților de reglementare, a fost realizat un studiu clinic (BEL115467), randomizat, controlat placebo, cu scopul de a evalua mortalitatea de orice cauză şi anumite reacții adverse de interes particular, inclusiv anumite reacții adverse psihiatrice grave, după punerea pe piaţă. Acest studiu este realizat la nivel global şi se află în desfăşurare. Studiul nu a exclus pacienţii cu tulburări psihice/de dispoziţie în antecedente.

Recent au fost publicate datele colectate într-un an de zile care au arătat creşterea riscului de apariţie a reacțiilor adverse grave (RAG) de tipul depresie, ideaţie suicidară şi comportament suicidar ori autovătămare, la pacienţii trataţi cu Benlysta comparativ cu pacienţii trataţi cu placebo (vedeţi tabelul de mai jos).

Situația pacienţilor care au raportat RAG de depresie şi tendinţe suicidare*
(populaţie tratată, studiul BEL115467)
  Numărul (%) pacienţilor
Placebo (N=2001) Belimumab IV 10 mg/kg (N=2002)
Numărul pacienţilor care au raportat depresie 1 (<0,1%) 7 (0,3%)
Numărul pacienţilor care au raportat ideaţie/comportament suicidar(ă) sau de autovătămare 5 (0,2%) 15 (0,7%)

Pacienţii trebuie evaluaţi pentru depistarea acestor riscuri înainte de iniţierea tratamentului cu Benlysta şi trebuie monitorizaţi pe întreaga durată a tratamentului. Pacienţii şi aparţinătorii acestora trebuie sfătuiţi să solicite imediat asistenţă medicală în cazul apariţiei sau agravării episoadelor de depresie, ideaţie suicidară sau comportament suicidar ori autovătămare.

Apel la raportarea de reacţii adverse

Este important să raportaţi orice reacţie adversă, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Raportează o reacţie adversă.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr.48, sector 1,
011478 – Bucureşti, România
Fax: +40 21 316 34 97
E-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
Email: farmacovigilenta.romania@gsk.com
Telefon: 021 302 8 208

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la profilul de siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate.

Coordonatele de contact ale reprezentanţei locale a Deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a companiei GSK la următoarele datele de contact:
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Opera Center One, str. Costache Negri nr. 1-5, et 5 şi 6 (zona 1), sector 5,
050552 - Bucureşti, România.
www.gsk.ro; www.sanatate.gsk.ro;
E-mail: farmacovigilenta.romania@gsk.com; medical.ro@gsk.com,
telefon: 021 302 8 208
NOUTATI