ÎN ATENȚIA COLEGILOR INTERESAȚI


Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) organizează concurs pentru ocuparea de funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Toate informațiile referitoare la participarea la concurs (posturi, acte necesare, cerințe specifice și condiții generale, tematică și bibliografie, calendar) sunt disponibile pe pagina web a ANMDMR (https://www.anm.ro/despre-institutie/cariera/).