Noutati
Comunicare către profesioniştii din domeniul sănătăţii
LEMTRADA (alemtuzumab): Indicație terapeutică restricționată, contraindicații suplimentare și măsuri de reducere la minimum a riscului
Data: 05/02/2020Stimate profesionist din domeniul sănătății,
De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), compania Sanofi dorește să vă informeze despre următoarele aspecte:
Rezumat

Administrarea Lemtrada este asociată cu riscul apariției unor reacții adverse grave, uneori letale. Au fost introduse noi restricții privind utilizarea, după cum urmează:
Lemtrada este indicat ca tratament unic modificator al evoluției bolii la adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR) foarte activă, pentru următoarele grupe de pacienți:
 • Pacienți cu boală foarte activă în ciuda administrării unui ciclu complet și adecvat cu minimum un tratament modificator al evoluției bolii (disease modifying therapy DMT) sau
 • Pacienți cu scleroză multiplă recurent-remisivă severă cu evoluție rapidă, definită pe baza următoarelor criterii: 2 sau mai multe recidive care produc invaliditate în decurs de un an, cu 1 sau mai multe leziuni hipercaptante de gadolinium la examinarea IRM cerebrală sau o creștere semnificativă a încărcării lezionale în secvența T2 comparativ cu o examinare IRM anterioară recentă.

Contraindicații suplimentare:
 • infecție activă severă, până la remiterea completă a acesteia
 • hipertensiune arterială necontrolată
 • disecție arterială la nivel cranio-cervical în antecedente
 • accident vascular cerebral în antecedente
 • angină pectorală sau infarct miocardic în antecedente
 • coagulopatie sau tratament cu antiagregante plachetare sau anticoagulante
 • boli autoimune concomitente, altele decât SM

 • Lemtrada trebuie administrat numai în cadrul unui spital cu acces imediat la terapie intensivă, deoarece în timpul sau imediat după administrarea perfuziei pot apărea reacții adverse grave, ca de exemplu ischemie miocardică sau infarct miocardic, hemoragie cerebrală sau hemoragie pulmonară. Pacienții trebuie monitorizați cu atenție și instruiți să se adreseze medicului, dacă apar orice semne sau simptome de reacții adverse grave la scurt timp după administrarea perfuziei.
 • Pacienții trebuie monitorizați pentru boli autoimune timp de minimum 48 de luni după administrarea ultimei perfuzii și informați că aceste boli pot apărea, de asemenea, și după trecerea perioadei de 48 de luni de la administrarea ultimei perfuzii.

Informații generale privind siguranţa
EMA a analizat raportul beneficiu/risc pentru Lemtrada din perspectiva datelor recente privind reacțiile adverse grave, uneori letale, raportate în timpul utilizării ulterioare punerii pe piață a medicamentului. Măsurile existente de reducere la minimum a riscului nu au fost suficiente pentru a gestiona, în mod adecvat, aceste riscuri.
EMA a concluzionat că ischemia miocardică, infarctul miocardic, hemoragia cerebrală, disecția arterială la nivel cranio-cervical, hemoragia pulmonară alveolară și trombocitopenia pot apărea rar în asociere temporală strânsă cu administrarea perfuziei Lemtrada. În numeroase cazuri, debutul reacțiilor s-a manifestat în decurs de câteva zile după administrarea perfuziei, iar pacienții nu aveau factori de risc clasici pentru evenimentele adverse respective.
De asemenea, se consideră că administrarea Lemtrada este legată cauzal de apariția hepatitei autoimune, hemofiliei A și limfohistiocitozei hemofagocitare. Limfohistiocitoza hemofagocitară este un sindrom cu risc vital, de activare imună, care este caracterizat prin febră, hepatomegalie și citopenie. Acest sindrom este asociat cu mortalitate ridicată, dacă nu este diagnosticat precoce și tratat.
Tulburările autoimune apar în decurs de câteva luni până la ani după inițierea tratamentului cu Lemtrada. Examenul clinic și testele de laborator trebuie efectuate periodic timp de minimum 48 de luni de la administrarea ultimului ciclu de tratament cu Lemtrada, în scopul de a monitoriza semnele precoce ale bolilor autoimune. Pacienții care dezvoltă autoimunitate trebuie evaluați pentru alte afecțiuni mediate autoimun. Pacienții și medicii trebuie să fie conștienți de faptul că este posibil ca afecțiunile autoimune să apară după 48 de luni de la administrarea ultimului ciclu de tratament cu Lemtrada.
De asemenea, s-a observat că la pacienții cărora li s-a administrat tratament cu Lemtrada a fost raportată reactivarea virusului Epstein-Barr, inclusiv cazuri de hepatită severă cu virus Epstein-Barr.
Analiza EMA a concluzionat asupra necesității de a restricționa indicația terapeutică pentru Lemtrada (vezi Rezumatul de mai sus) și de a introduce noi contraindicații (vezi Rezumatul de mai sus) și măsuri de reducere la minimum a riscului.
Tratamentul cu Lemtrada trebuie inițiat și supravegheat doar de către un neurolog cu experiență în tratamentul pacienților cu scleroză multiplă și trebuie administrat numai în cadrul unui spital specializat, cu acces imediat la terapie intensivă. Trebuie să fie disponibili specialiști și echipamente necesare pentru diagnosticarea și gestionarea imediată a reacțiilor adverse, în special, ischemia miocardică, reacțiile adverse cerebrovasculare, afecțiunile autoimune și infecțiile.
Instrucțiunile următoare privind administrarea perfuziei au ca scop reducerea reacțiilor adverse grave apărute în asociere temporală cu administrarea Lemtrada:
 • Evaluări înainte de perfuzie:
  • Efectuarea unei ECG și măsurarea semnelor vitale la momentul inițial, inclusiv frecvența cardiacă și tensiunea arterială.
  • Efectuarea unor teste de laborator (hemogramă completă și formulă leucocitară, transaminaze serice, creatinină serică, test privind funcția tiroidiană și examen al sumarului de urină, inclusiv examenul microscopic al sedimentului urinar).
 • În timpul administrării perfuziei:
  • Efectuarea monitorizării continue/frecvente (cel puţin în fiecare oră) a frecvenței cardiace, a tensiunii arteriale și a stării clinice generale a pacienților
  • Se întrerupe administrarea perfuziei
   • În caz de eveniment advers sever
   • Dacă pacientul prezintă simptome clinice care sugerează apariția unui eveniment advers grav asociat cu administrarea perfuziei (ischemie miocardică, accident vascular cerebral hemoragic, disecție arterială la nivel cranio-cervical sau hemoragie pulmonară alveolară)
 • După administrarea perfuziei:
  • Observarea reacțiilor legate de administrarea perfuziei este recomandată timp de minimum 2 ore după terminarea perfuziei cu LEMTRADA. Pacienții cu simptome clinice care sugerează apariția unui eveniment advers grav în asociere temporală cu administrarea perfuziei (ischemie miocardică, accident vascular cerebral hemoragic, disecție arterială la nivel cranio-cervical și hemoragie pulmonară alveolară) trebuie strict monitorizați până la remiterea completă a simptomelor. Timpul de observare trebuie prelungit (spitalizare), după caz. Pacienții trebuie informați cu privire la debutul tardiv posibil al reacțiilor asociate cu administrarea perfuziei și instruiți să raporteze simptomele și să solicite îngrijiri medicale adecvate.
  • În zilele 3 și 5 ale primului ciclu de tratament, precum și în ziua 3 a ciclurilor de tratament ulterioare, imediat după administrarea perfuziei trebuie recoltate probe de sânge pentru evaluarea numărului de trombocite. Trombocitopenia clinic semnificativă trebuie supravegheată până la remitere. Trebuie avută în vedere îndrumarea pacientului către un medic hematolog pentru abordarea terapeutică a bolii.
Aceste măsuri vor fi introduse în Informațiile despre produs pentru Lemtrada. De asemenea, vor fi actualizate „Ghidul pentru profesioniștii din domeniul sănătății” și „Cardul de avertizare pentru pacient‟.
Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Lemtrada (alemtuzumab), către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucureşti 011478- RO
Fax: +4 0213 163 497
E-mail: adr@anm.ro
https://adr.anm.ro/
www.anm.ro


Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9
Sector 2, Bucureşti
România
Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Fax: +40 (0) 21 317 31 34
e-mail: pv.ro@sanofi.com


Coordonatele de contact ale reprezentantului local al Deținătorului de autorizație de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați departamentul de informații medicale:

Dr. Andrei Teodorescu
Sanofi Genzyme Medical Head
andrei.teodorescu@sanofi.com
Telefon 0743 192 158
NOUTATI