Colegii Judetene
Obtine datele de contact ale colegiilor judetene.
Univers Farmaceutic
Viziteaza revista oficiala a Colegiului Farmacistilor din Romania.
PGEU
EAHP
ON Pharma
Codul de transparenta ARPIM, Comunicare catre farmacisti
Media Kompass – partener al Colegiului Farmacistilor din Romania pentru monitorizarea presei.
Colegiul
Farmacistilor din
Romania


Apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica.

Stimate Profesionist din domeniul sănătăţii,

Companiile farmaceutice Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Lipsa Medicament
Colegiul Farmacistilor din Romania pune la dispozitia membrilor sai un instrument de monitorizare a situatiilor aparute in piata in ceea ce priveste modul de aprovizionare a farmaciilor cu medicamente.

Anuntati aici lipsa unui medicament din farmacie, mesajele dumneavoastra urmand a fi preluate, centralizate si comunicate tuturor autoritatilor competente in vederea identificarii unor solutii optime in beneficiul pacientilor.
Reviste creditare EFC
1.Univers Farmaceutic – revista online a CFR - 4 credite/trimestru, in urma cursului online postat la rubric Amfiteatru a revistei si a chestionarului rezolvat. www.universfarmaceutic.ro
2. Practica Farmaceutica - http://farma.com.ro/
3. Farmacist.ro - http://www.versamedia.ro
/abonamente/farmacist-ro
4. Medica Academica- http://www.versamedia.ro
/abonamente/farmacist-ro
5. Farmacia - http://www.revistafarmacia.ro
/abonamente.html
6. Galenus - https://www.revistagalenus.ro
/ultima-ora.html
7. MedFarm - http://www.med-farm.ro/
Vă prezentăm informarea OSMR privind înscrierea farmaciilor pentru operatiunea de serializare a medicamentelor...
Stimate Profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), compania Eli Lilly dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat:
  • Studiul de fază 3 (ANNOUNCE) care a inclus pacienți cu sarcom de țesuturi moi...
Vă informăm că ieri, 9 mai 2019, Ministerul Sănătății a emis un comunicat de presă cu privire la depunerea documentației privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităților farmaceutice, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătății nr. 444/2019:

Ministerul Sănătății, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoștință că, potrivit dizpozițiilor art. 3 alin. (8) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I.
,, În cazul înfiinţării farmaciilor comunitare şi a drogheriilor documentele se vor depune conform art. 10 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) din legea nr. 266/2008, republicată. Pentru înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis şi pentru înscrierea de menţiuni pe anexe la autorizaţia de funcţionare, documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe), accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro, la secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii. În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secţiunea corespunzătoare direcţiei de sănătate publică judeţene din raza punctului de lucru supus autorizării."
Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 444/2019, respectiv 25.04.2019, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unitățile farmaceutice pe suport hârtie, excepție făcând documentele pentru înființarea farmaciei comunitare și a drogheriei, potrivit art. 10, alin. (2) și art. 24, alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, – ,,Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic: ...".
Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare, solicitanții vor utiliza certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora la secțiunea corespunzătoare fiecărei situații în parte.(atașat regăsiți și anunțul).

Practic, accesând pagina Punctului de contact unic electronic (PCUe) (link-ul de mai sus), selectați din coloana Mediul de afaceri domeniul Sănătate, apoi subdomeniul Sănătate publică, unde veți găsi o listă a DSP-urilor pe județe și pe diverse tipuri de solicitări prevăzute de norme...
Stimate Profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), compania Sanofi, dorește să vă informeze despre următoarele aspecte:

EMA analizează, în prezent, beneficiile și riscurile asociate cu administrarea medicamentului...