Despre Noi
Colegiul Famacistilor din Romania

Colegiul Farmacistilor din Romania – CFR, a fost infiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania. O data cu aceasta lege a intrat in vigoare si Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si Codul de etica si deontologie profesionala a farmacistului. In acest fel, profesia de farmacist a devenit o profesie reglementata, iar Colegiul Farmacistilor s-a infiintat ca ” organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica si fara scop patrimonial, care reprezinta interesele profesiunii de farmacist, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale” ( art. 11 alin.1). Pentru a-si putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizatiei era obligat sa detina Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii.

In anul 2004, Legea nr. 81/1997, a fost modificata in sensul cresterii rolului organizatiei si a reglementarii alegerii conducerii acesteia. Astfel, Legea nr. 81/1997 a devenit Legea nr. 305/2004, conform careia organele de conducere se aleg o data la 4 ani, iar Autorizatia de Libera Practica pe baza careia se putea exercita profesia de farmacist devine Certificat de Membru al CFR si este eliberat de Colegiul Farmacistilor.

Dupa  doar  2 ani,  legislativul a decis, din nou, modificarea Legii nr. 305/2004. Astfel, legea modificata a fost introdusa  in Legea nr. 95/2006 - Legea reformei in domeniul sanatatii.

In prezent, organizarea si functionarea CFR este reglementata prin Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Titlului XIV, Capitolul 3 din Legea nr. 95 din 21 aprilie 2006, Colegiul Farmacistilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberala, de practica publica autorizata; are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.

Colegiul Farmacistilor din Romania reprezinta, in momentul de fata, peste 20.000 membri, farmacisti care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei.

Dintre atributiile stabilite prin lege, amintim:
- colaborează in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea farmaceutică in care se desfasoară;
- apara demnitatea si promovează drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesională a farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;
- colaborează cu Ministerul Sanatatii Publice in vederea stabilirii si cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurarii calitatii actului farmaceutic in unitatile farmaceutice;
- colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;
- colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si a tematicii de concurs;
-initiază, promoveaza, organizeaza si acrediteaza in domeniul sau de competenta forme de educatie farmaceutica continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai.

Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, sunt: Adunarea Generala Nationala, Consiliul National, Biroul Executiv si presedintele.

Biroul Executiv si Presedintele asigura reprezentarea Colegiului in relatiile cu tertii si are un rol important in organizarea promovarii solidaritatii, colaborarii si comunicarii permanente intre membrii acesteia.
 
Conform legii, Colegiul Farmacistilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti. Astfel, CFR este reprezentat in teritoriu prin 42 de colegii; intre Colegiul Farmacistilor din România si colegiile teritoriale există raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara, in conditiile legii.
Sediul Colegiului Farmacistilor din Romania este in municipiul Bucuresti, str. Viitorului nr. 4, sector 2.
 
Colegiul Farmacistilor din Romania este membru al unor prestigioase organizatii nationale si internationale, dintre care amintim:
Pe plan national:

- membru fondator al Uniunii Profesiilor Liberale din Romania (www.uplr.ro) – organizatie neguvernamentala, apolitica, înfiintata la data de 11 iunie 2001, formata din 17 asociatii de profesii liberale si avand in prezent aproximativ 300.000 de membri ai organizatiilor profesionale.
Membrii U.P.L.R., in afara de Colegiul Farmacistilor din Romania sunt: Ordinul Arhitecţilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, Corpul Experţilor Tehnici din România – CETR, Ordinul Geodezilor din România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Colegiul Medicilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, Asociaţia Română a  Agenţiilor Imobiliare – ARAI, Colegiul Medicilor Veterinari din România, Consiliul de Mediere;
Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline  al
* Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS;
* Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL.

Pe plan international :
Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene (P.G.E.U), cu sediul la Bruxelles, in Belgia; membrii P.G.E.U. sunt asociatii nationale si corpuri profesionale ale farmacistilor din 31 de tari europene - incluzand state membre U.E., tari candidate la U.E si membrii EFTA - www.pgeu.org ;
EuroPharm Forum – organizatie care are sediul in Danemarca, din care fac parte in prezent asociatii profesionale ale farmacistilor din 22 de tari europene - www.europharmforum.org

 

NOUTATI